เพลงเพื่อชีวิตที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกของ John Denver อีกหนึ่งเพลงที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั้นก็คือ Take Me Home, Country Roads